CV

Tietohallinto

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix toimii ulkoistettuna tietohallintopäällikkönä ja on toiminut tietohallintopäällikön tehtävissä vuodesta 2005 alkaen.

Projektit

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix on vetänyt yli 20 suurta (= yli 50 TEUR) tietojärjestelmäprojektia.

Kilpailutus ja IT-sopimukset

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix on kilpailuttanut kymmeniä eri tietojärjestelmähankintoja, vetänyt kaksi suurta julkista hankintaa erityisalojen hankintalakien mukaisesti ja neuvotellut IT-sopimuksia asiakkaille Pro-Mixin laatimien sopimusehtojen perusteella. Toimittajien omien sopimusehtojen läpikäynti ja kommentointi on arkipäivää.

Tietoturva

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix on tietoturvan ammattilainen. Pro-Mixin rooli ja osuus asiakkaan tietoturvattoman IT-ympäristön haltuunotosta ilmenee mm. Vaasan hovioikeuden julkisesta ja kaikkien saatavilla olevasta päätöksestä diaarinumero S 11/1346, joka on annettu 30.1.2013.

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix on laatinut tietoturvaohjeistuksia ja salassapitosopimuksia useisiin yrityksiin.

Kokemus ja näkemys

Aito osaaminen vaatii aina kokemusta ja näkemystä.


Yksityiskohtaisen CV:n saat tilaamalla sen sähköpostilla sähköpostiosoitteesta auli.kluukeri@pro-mix.fi.