DOKUMENTOINTI

Puutteellinen tai vanhentunut IT-ympäristön dokumentaatio aiheuttaa turhia kustannuksia yritykselle esimerkiksi poikkeus- ja virhetilanteista toipumisessa sekä muodostaa oleellisen tietoturvariskin.

Yrityksen IT-dokumentaatio ei saa olla vastuuhenkilöiden päässä ns. hiljaisena tietona tai ripoteltuna hajanaisiin muistiinpanoihin tai asiakirjoihin. Asianmukainen dokumentaatio poistaa henkilöriippuvuuden ja -riskit.

Yrityksen kirjallisen IT-dokumentaation pitää sisältää minimissään

  • ajantasainen salasanaluettelo IT-ympäristön ja ohjelmistojen tärkeistä salasanoista (laiteympäristö, järjestelmien pääkäyttäjätunnukset, muut hallinnointitunnukset)
  • ajantasainen laiteluettelo (työasemat ja palvelimet, tulostimet, näytöt, älypuhelimet) sisältäen mm. laitteen haltijan, sarjanumerot, hankinta-arvot ja tekniset mallitiedot
  • ohjelmistolisenssit (ohjelmistolisenssisalkku)
  • IT-sopimukset ja niiden voimassaolotiedot (sopimussalkku)
  • IT-ympäristön kuvaus (tietojärjestelmät ja niiden väliset rajapinnat)
  • IT-infrastruktuurin kuvaus (lähiverkko, kaapelointi)
  • tietojen varmistusmenettely (varmistettavat tiedot, varmistussykli, palautusmenettely)
  • kuvaus yrityksen tietoturvasta, tietoturvaohjeistus ja varautumissuunnitelma poikkeustilanteisiin.

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix laatii tarvitsemasi IT-dokumentit ja selvittää tarvittavat tiedot niitä varten.