TIETOHALLINTO & PROJEKTIT

TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖPALVELU

Tietohallintopäällikön tehtävä on huolehtia IT-palveluiden tehokkuudesta.

Pieni tietohallinto pieneen tarpeeseen – pienelle ja keskisuurelle yritykselle oman tietohallinnosta vastaavan asiantuntijan palkkaaminen ei ole kustannustehokasta, eikä tietohallintopäällikön osaamista tarvita yrityksessä välttämättä päivittäin vaan kausiluonteisesti tai 1-2 päivää kuukaudessa.

Tietohallintoon liittyvien tehtävien hankinta palveluna asiakkaan tarpeita vastaavasti on kustannustehokasta ja asiakas voi määritellä täsmällisesti toimeksiannon tulokset.

Tietohallintopäällikköpalvelussa asiakas valitsee hänelle sopivan kokonaisuuden palvelusta, johon voi kuulua mm.

 • IT-kulujen budjetoinnin tuki, kulujen seuranta ja kustannusten karsiminen
 • IT-hankintojen suunnittelu ja kilpailutus
 • vastuu yrityksen tietoturvasta ja tietoturvaohjeistuksesta
 • yrityksen IT-dokumentaation laadunvarmistus
 • asiakkaan oman operatiivisen IT-henkilöstön rekrytoinnin tuki, työnjohto ja työn laadunvarmistus
 • yhteydenpito asiakkaan edunvalvojana IT-palveluntarjoajiin ja toimittajiin.

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix toimii ulkoistettuna tietohallintopäällikkönä ja ottaa vastuun yrityksen tietohallinnosta.

ASIAKKAAN EDUNVALVONTA PROJEKTEISSA – PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELU

Tietojärjestelmän käyttöönotto toteutetaan useimmiten projektimuotoisesti. Käyttöönottoprojekti kestää kuukaudesta useisiin kuukausiin hankkeen koosta ja monimutkaisuudesta riippuen.

Ulkopuolinen projektipäällikkö on hyvä ratkaisu siksi, että projektin läpivienti asiakkaan omilla henkilöresursseilla ja IT-osaamisella on haasteellista ja riskialtista. Projektista vastaavan on oltava jämäkkä ja kokenut organisoija – hänen on uskallettava vaatia tuloksia sekä osattava pitää toimittaja ohjaksissa.

Tietojärjestelmän uusiminen tai uuden hankinta tarkoittaa usein myös erilaisia rajapintoja yrityksen muihin järjestelmiin. Rajapintojen onnistunut käyttöönotto vaatii IT-asiantuntemusta integraatioista ja yhteistyötä yrityksen muiden järjestelmätoimittajien kanssa.

Asiakkaan projektipäällikön tehtävänä on

 • vastata siitä, että järjestelmän käyttöönotto onnistuu ja asetetut tavoitteet saavutetaan
 • varmistaa, että projekti toteutuu suunnitellussa aikataulussa
 • valvoa, että toimittaja hoitaa velvoitteensa sopimuksen mukaisesti
 • seurata projektin kustannuksia ja reagoida poikkeamiin
 • toimia asiakkaan yhteyshenkilönä toimittajan sekä kolmansien osapuolten suuntaan
 • toimia esimerkiksi järjestelmätestauksen, koulutusten tai rajapintojen toteutuksen organisoijana.

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix ottaa vastuun siitä, että projekti onnistuu varmasti.