TIETOTURVAOHJEISTUS & SALASSAPITOSOPIMUS YHTEISTYÖKUMPPANIT

MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TIETOTURVA ON YRITYKSELLE TÄRKEÄ

Yhteistyökumppanit, toimittajat ja alihankkijat, jotka käsittelevät yrityksen tietoja tai pääsevät yrityksen tiloihin, tulee sitouttaa ja velvoittaa tietoturvallisiin toimintatapoihin.

Ulkoistamisen ja verkostoitumisen yleistyttyä, yrityksen ulkopuolelle tai ulkopuolisten saataville päätyy yhä enemmän tärkeää tietoa.

Salassapitosopimuksen lisäksi yrityksen yhteistyösopimuksiin voidaan liittää tietoturvaohjeistus, jolla kumppani sitoutetaan ja velvoitetaan omalta osaltaan tietoturvalliseen toimintatapaan.

Tällä ohjeistuksella yritys selkeästi viestittää vaatimuksen tietoturvallisesta toimintatavasta osana yhteistyösopimusta.

Yhteistyökumppaneiden tietoturvaohjeistus poikkeaa yrityksen omalle henkilöstölle suunnatusta ohjeistuksesta. Yhteistyökumppaneiden ohjeistuksessa korostuvat mm. yhteistyökumppanin oma vastuu toimitilaturvallisuudesta, tietojen varmistamisesta, asianmukaisesta käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnasta sekä pääsynhallinnasta asiakkaan tietoihin.

Myös yrityksen toimitiloissa liikkuville (esimerkiksi vartiointiliikkeet ja siivousliikkeet) tulee olla oma ohjeistus.

Asiantuntijapalvelu Pro-Mixilla on yrityksesi yhteistyökumppaneita varten valmis tietoturvaohjeistus ja salassapitosopimusmallit (NDA).