VAATIMUSMÄÄRITTELYT

Ennen tietojärjestelmän hankintaa kannattaa panostaa vaatimusmäärittelyyn. Vaatimusmäärittelyssä kuvataan konkreettisesti asiakkaan tarve sekä vaatimukset hankittavalle järjestelmälle. Vaatimusmäärittely kertoo toimittajalle selkeästi, mitä asiakas haluaa.

Huomattava osa hankinnoista epäonnistuu, koska asiakkaan näkemys ostettavasta järjestelmästä ei kohtaa toimittajan myyvän ratkaisun kanssa. Erilaiset näkemykset aiheuttavat lähes poikkeuksetta lisäkustannuksia asiakkaalle.

Hankinnan kohteesta riippuen vaatimusmäärittely sisältää mm.

  • hankinnan kohteen kuvauksen (= mitä ja miksi asiakas on ostamassa)
  • hankintaan liittyvän toiminnan ja ympäristön nykytilan kuvauksen (= miten nyt toimitaan)
  • hankintaan mahdollisesti liittyvät muut järjestelmät ja rajapinnat (= mitä toimittajan tulee ottaa huomioon)
  • tarkat vaatimukset ja reunaehdot hankittavalle järjestelmälle (= mitä ominaisuuksia vähintäänkin tarvitaan).

Asiantuntijapalvelu Pro-Mix varmistaa hankinnan onnistumisen laatimalla asiakkaan puolesta vaatimusmäärittelyn.